cool hit counter

MỨC PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ GTGT, TỜ KHAI THUẾ TNCN, TỜ KHAI THUẾ TNDN MỚI NHẤT

Khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì chính thức tăng mức phạt chậm tờ khai thuế GTGT, chậm tờ khai thuế TNCN, chậm tờ khai thuế TNDN và không nộp hồ sơ đối với người nộp thuế.

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được áp dụng từ ngày 05/12/2020 quy định cụ thể như sau:

Mức phạt Số ngày nộp chậm – Hành vi
Phạt cảnh cáo – Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trung bình 3.500.000đ – Chậm tờ khai từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này
Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng . Trung bình 7.500.000đ – Chậm tờ khai từ 31 ngày đến 60 ngày.
Từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Trung bình 11.500.000đ – Đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm tờ khai từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Chậm tờ khai 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệ.

Từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Trung bình 20.000.000đ – Chậm tờ khai trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này
Mức phạt sẽ được tính 1 lần tại biên bản theo mức phạt cao nhất của lỗi vi phạm.

 

Để xác định được mức phạt khi nôp chậm tờ khai, cần tìm hiểu căn cứ thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, khai thuế TNCN, khai thuế TNDN như sau:  Căn cứ theo điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

A.Thời hạn nộp hồ sơ với loại hình báo cáo thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

1) Trường hợp khai và nộp theo tháng => Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

2) Trường hợp khai và nộp theo quý => Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

B.Thời nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

a) Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm => Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; Đối với hồ sơ khai thuế năm => chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

b) Đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế => Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. Thời hạn nộp tờ khai Lệ phí môn bài – Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh

C.Về thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn điều lệ thì người nộp thuế hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ sau ngày 25/02/2020 thì tờ khai môn bài cần nộp trong tháng đầu tiên khi thành lập, với tờ khai có số thuế được thực hiện là 0 đồng. Sau năm tài chính kế tiếp cần nộp lại tờ khai lệ phí môn bài để xác định nghĩa vụ thuế môn bài cần phải nộp sau khi được miễn.

VD: Công ty A thành lập ngày 10/8/2021 >> Công ty được miễn lệ phí môn bài năm 2021 , nhưng yêu cầu phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trong tháng 8.2021. Sang đến tháng 2022, Công ty cần phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài để xác định nghĩa cụ nộp tiền lệ phí môn bài của công ty A cho năm 2022 và cho các năm tài chính sau đó căn cứ theo mức vốn điều lệ đăng ký

D.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

Nguyên tắc xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế:

– Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau:

+) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

+) Trường hợp trong số hồ sơ khai thuế chậm nộp có hồ sơ khai thuế chậm nộp thuộc trường hợp trốn thuế thì tách riêng để xử phạt về hành vi trốn thuế; – Mức phạt tiền quy định trên là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. – Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng. – Các tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng đã được sử dụng để xác định khung tiền phạt thì không được sử dụng khi xác định số tiền phạt cụ thể như sau.

+) Khi phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm thủ tục thuế là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó.

+) Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; +) Nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 2/2021 là ngày 31/07/2021 (ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo). -> Đến ngày 10/8/2021 Doanh nghiệp mới nộp. -> Số ngày chậm nộp là 10 ngày (Tính từ ngày 1/8/2021).Thì mức phạt ở mức chậm tờ khai từ 01 ngày đến 30 ngày, phạt thấp nhất là 2 triệu, ca nhất là 5 triệu. Thông thường trong các trường hợp này mức phạt sẽ ở mức trung bình 2 mức này là : 3.5 triệu

Trên đây, là những thông tin mới nhất về mức phạt nộp chậm các loại tờ khai thuế  cho nhà nước. Nếu băn khoăn hay còn điều gì lo lắng hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP ADZ™
 Hotline tư vấn 24/7: 024.7777.2666 

Tại Hà Nội:
Tòa nhà Bắc Hà: 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
AT Building: Số 9, Ngõ 7, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tòa nhà KeangNam: Khu E6 Đô thị mới Cầu Giấy, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tòa nhà Artex Building: Tầng 4, 172 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Tại Hải Phòng:
165 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
Tòa nhà SHP: 12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng

Điện thoại: 024.7777.2666
Tại Vĩnh Phúc:
Phúc Yên Plaza: Trưng Trắc, Phường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Tại Đà Nẵng:

Tòa nhà One Opera – 115 Nguyễn Văn Linh
Tại TP.HCM:
Deutsches Haus 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Email: [email protected]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0936069111