cool hit counter

Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập

Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập

Trong hoạt động kinh doanh việc nộp lệ phí thuế là bắt buộc tuy nhiên luật luôn quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí, thuế mục đích chính là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động kinh doanh. Vậy có được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập hay không? Tất cả sẽ được bài viết sau làm rõ.

Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập

Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài hay trước đây còn gọi là thuế môn bài là một khoản thu phải nộp định kỳ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp hàng năm hoặc mới ra sản xuất, kinh doanh dựa theo số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (với tổ chức) hoặc doanh thu của năm (với hộ gia đình kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

 Đối tượng nộp lệ phí môn bài bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, sản xuất (gồm các chi nhánh nhà máy, phân xưởng, của hàng,…trực thuộc đơn vị chính)…

Lệ phí môn bài có mức thu phân theo bậc, dựa trên số vốn đăng ký hoặc doanh thu kinh doanh trong năm trước. Cũng có thể dựa trên giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước nhưng tùy từng nước, từng địa phương.

Những đối tượng nào được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập?

le phi mon bai

Nghị định 22/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2020 đã sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí. Và Bộ tài chính cũng đã ban hành Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài như sau: 

Trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh, sản xuất (Từ ngày 01/01 cho đến ngày 31/12) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu đối với:

Thứ nhất, tổ chức được thành lập mới (sẽ được cấp mã số doanh nghiệp mới và mã số thuế mới).

Thứ hai, nhóm cá nhân, hộ gia đình, cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân mà thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh trong thời gian miễn lệ phí môn bài thì chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sẽ được miễn lệ phí trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp trước ngày 25/02/2020 tổ chức thành lập mới, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình lần đầu tiên ra hoạt động sản xuất, kinh doanh và thành lập các văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh từ 25/02/2020 (trường hợp nếu có) thì cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và chi nhánh, các văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sẽ thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí .

Có nghĩa là trước ngày 25/02/2020 mà doanh nghiệp đã được thành lập khi mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện từ sau ngày 25/02/2020 do không thuộc đối tượng được miễn nên vẫn phải nộp lệ phí.

Theo quy định tại Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong thời gian ba năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đâu.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: khi thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh trong thời gian được miễn lệ phí môn bài thì các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đó không phải nộp lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn.  

Trường hợp kể từ ngày 25/02/2020 mà chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì thời gian miễn lệ phí của chi nhánh,…sẽ được tính từ ngày chi nhánh,…được cấp giấy chứng nhận. 

Trong trường hợp căn cứ theo Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thuộc trường hợp theo điều luật này mà được thành lập trước ngày 24/02/2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh,…được tính từ ngày Nghị định định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho đến hết thời gian mà doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khi doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày 24/02/2020 thì sẽ thực hiện miễn lệ phí theo quy định tại hai điều luật trên.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0936069111