cool hit counter

Miễn lệ phí môn bài là gì? Cách miễn lệ phí môn bài

Nghị định 22 miễn lệ phí môn bài

Với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay thì các văn bản Luật cũng thay đổi ngày càng có nhiều văn bản luật dược sửa đổi bổ sung để phù hợp và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để hoạt động kinh doanh thuận lợi hơn. Trong đó Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về miễn lệ phí môn bài sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Theo đó các quy định về miễn lệ phí môn bài trong Nghị định 22/2020/NĐ-CP có một số điểm mới đáng chú ý về miễn lệ phí môn bài.

Miễn lệ phí môn bài là gì? Cách miễn lệ phí môn bài

Điểm mới trong Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định về các đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy định về lệ phí môn bài ngày 04 tháng 10 năm 2016, Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Theo đó nghị định đã mở rộng các đối tượng được miễn thuế môn bài.

Bổ sung thêm quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài.

Thay đổi mức thu lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi chuyển từ hộ kinh doanh. 

Thay đổi thời hạn  nộp tờ khai môn bài của các đối tượng phải nộp tờ khai môn bài

Như vậy, đây là những điểm mới đáng chú ý mà doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân,…đang hoạt động sản xuất kinh doanh không thể bỏ qua.

le phi mon bai

 

Những đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Nghị định đã bổ sung thêm các đối tượng được miễn lệ phí môn bài so với Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 04 tháng 10 năm 2016 như sau:

Đối với khoản 6 và 7 Điều 3 Nghị định 139/2020/NĐ-CP quy định về các đối tượng miễn nộp lệ phí môn bài được sửa đổi bổ sung như sau:

Khoản 6 Điều 3: Miễn lệ phí môn bài đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả những đối tượng sau; chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh) đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của Luật hợp tác xã nông nghiệp.

Khoản 7 Điều 3: Đối với quỹ tín dụng nhân dân; các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã hoặc doanh nghiệp tư nhân có các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh đang kinh doanh trên địa bàn miền núi thì được miễn lệ phí môn bài. Một điểm cần lưu ý là việc xác định địa bàn miền núi sẽ được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc.

Nghị định bổ sung thêm các khoản 8, khoản 9 và khoản 10 vào Điều 3 như sau:

Khoản 8: Sẽ miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 31 tháng 12) đối với những đối tượng sau:

Tổ chức mới được thành lập (sẽ được cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp mới).

Hộ gia đình và cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Khoản 9: Đối với các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa chuyển từ hộ kinh doanh (căn cứ pháp luật Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) thì sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm đầu thành lập kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. 

Khoản 10: Miễn lệ phí đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục mầm non công lập. Đối với đối tượng này thì thời gian miễn lệ phí là vô hạn.

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời gian được miễn lệ phí môn bài khi tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đề cập trên mà thành lập các chi nhánh, các văn phòng đại diện và các địa điểm kinh doanh thì những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó cũng sẽ được miễn lệ phí trong thời gian tổ chức,…hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài.

Những đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Như vậy, Nghị định 22/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm 03 đối tượng được miễn lệ phí môn bài so với Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Trong khi nghị định số 139 chỉ quy định có 07 đối tượng được miễn lệ phí môn bài như: doanh thu hàng năm của cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ đạt từ 100 triệu đồng trở xuống; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất muối;…Thì nghị định mới đã mở rộng thêm đến hiện tại đã có 10 đối tượng được miễn thuế. 

Từ điểm mới của miễn lệ phí môn bài trong Nghị định 22/2020/NĐ-CP đã mở rộng thêm các đối tượng được miễn lệ phí. Đồng thời nghị định có một số điểm mới đáng chú ý mà các doanh nghiệp, cá nhân… cần quan tâm để có thể đảm bảo được những quyền lợi của mình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nghiệm.

Truy cập dịch vụ của LuatAdz để tìm hiểu cụ thể hơn về đăng ký nhãn hiệu hoặc liên hệ trực tiếp qua zalo để được tư vấn miễn phí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0936069111