Cập nhật mức đóng BHXH 2020

Ngày nay, bất kì người lao động nào đều quan tâm tới chế độ bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Mỗi năm chính sách tăng lương cơ sở, tăng lương tối thiểu vùng không chỉ làm thay đổi mức lượng hiện tại mà còn ảnh hưởng rất nhiều tới mức đóng BHXH của người lao động. Bởi vậy, còn khá nhiều người chưa biết mức đóng BHXH 2020 đã thay đổi như thế nào và cách tính chúng. Vậy hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

I. Cách tính mức đóng BHXH 2020

Trong Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được xác định theo công thức:

Tỷ lệ đóng x Mức lương tháng đóng bảo hiểm

Trong đó, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 là:

Các khoản bảo hiểm trích theo lương Người lao động Doanh nghiệp Tổng cộng
BHXH 8% 17% 25%
BHYT 1,5% 3% 4,5%
BHTN 1% 1% 2%
BHTNLĐ, BNN 0,5% 0,5%
Tổng tỷ lệ 10,5% 21,5% 34%

 

cách tính mức BHXH 2020

Mức đóng bảo hiểm trong năm 2020:

+ Mức đóng BHXH tối thiểu:

  • Không được thấp hơn mực lương tối thiểu vùng với người làm việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động.
  • Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng với người lao động đang làm công việc hoặc vị trí phải qua đào tạo tay nghề.
  • Với người lao động hoặc chức danh làm việc năng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì tỉ lệ đóng bảo hiểm cao hơn ít nhất 5%. Trường hợp những người làm công việc hoặc vị trí làm việc trong điều kiện đặc biệt năng nhọc, độc hại và nguy hiểm so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

 

Vùng Người lao động làm trong điều kiện bình thường Người đã qua đào tạo nghề Người làm trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
I 4.420.000 4.729.400 4.965.870 5.060.458
II 3.920.000 4.194.400 4.404.120 4.488.008
III 3.430.000 3.670.100 3.853.605 3.927.007
IV 3.070.000 3.284.900 3.449.145 3.514.843

Đơn vị: đồng/tháng

+ Lưu ý: mức lương tháng đóng BHXH tối đa là 20 tháng lương cơ bản.

Từ ngày 01/1/2020, mức đóng tối đa: 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 07/1/2020, mức đóng tối đa: 20 x 1,6 = 32 triệu đồng/tháng.

II. Mức đóng BHXH 2020 tăng cao nhất tới 176.000 đồng/tháng

mức đóng bhxh cao nhất 2020

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu của người lao động trong điều kiện bình thường

 

Vùng 2019 2020 Mức chênh lệch
I 334.400 353.600 19.200
II 296.800 313.600 16.800
III 260.000 274.400 14.400
IV 233.600 245.600 12.000

Đơn vị: đồng/tháng

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu của người lao động đã qua đào tạo nghề

 

Vùng 2019 2020 Mức chênh lệch
I 357.808 378.352 20.544
II 317.576 335.552 17.976
III 278.200 293.608 15.408
IV 249.952 262.792 12.840

Đơn vị: đồng/tháng

3. Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu của người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng 2019 2020 Mức chênh lệch
I 375.698,4 397.269,6 21.571,2
II 333.454,8 352.329,6 18.874,8
III 292.110 308.288,4 16.178,4
IV 262.449,6 275.931,6 13.482

Đơn vị: đồng/tháng

4. Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu của người lao động làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Vùng 2019 2020 Mức chênh lệch
I 382.854,6 404.836,6 21.982
II 339.806,3 359.040,6 19.234,3
III 297.674 314.160,6 16.486,6
IV 267.448,6 281.187,4 13.738,8

Đơn vị: đồng/tháng

5. Mức đóng BHXH tối đa

Năm 2019  

Năm 2020

 

Mức chênh lệch
Từ 01/01 Từ 01/7 Từ 01/01 Từ 01/7
2.384.000 2.384.000 2.560.000 0 176.000

Đơn vị: đồng/tháng

Trên đây là những thay đổi mới nhất mức đóng BHXH 2020 mà các chủ doanh nghiệp, công ty cần nắm rõ. Tuy nhiên, để tiện lợi cho cho việc rút ngay thời gian và đảm bảo an toàn khi đóng bảo hiểm, công ty luật Adz chúng tôi sẽ cung cấp phần mềm bảo hiểm cho các bạn. Đây chính là giải pháp tối ưu trong tương lai công nghệ số dẫn đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
02477772666