cool hit counter

Monthly Archives: Tháng Chín 2020

Thủ tục quyết toán thuế TNCN

Kê khai quyết toán thuế của tổ chức chi trả thu nhập Hồ sơ quyết...

HỘ KINH DOANH CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG?

Căn cứ  khoản 1 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung thông tư...

THỜI HẠN NỘP VÀ CÁC MỨC PHẠT NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ MỚI NHẤT NĂM 2020

Các mức phạt nộp chậm tờ khai là biện pháp chế tài của cơ quan thuế...

HẾT THỜI HẠN GÓP VỐN NHƯNG VẪN CHƯA GÓP VỐN ĐỦ THÌ LÀM THẾ NÀO?

“Tôi cùng với 2 người khác đăng ký thành lập công ty TNHH. Tuy nhiên,...

Contact Me on Zalo
0936069111